Judo for fred

Fra Judo-database
Hopp til navigering Hopp til søk

Judo for fred (JFF) er et bistandsprosjekt drevet av Norges Judoforbund, og per 2019 er det over 1200 barn i Afghanistan og Zambia som trener gjennom programmet. Målet med prosjektet er å bidra til barn og unge sin utvikling gjennom lek og idrett, da de aktuelle områdene ofte er plaget av krig og fattigdom. Organisasjonen ønsker å gi idretten tilbake til barna, og arbeidet drives på inititativ av lokale og foregår primært på frivillig basis. Judo for fred fungerer som en bistandskomité, og bidrar med midler og utstyr for å gjøre aktiviteten mulig.

Visjonen for JFF ble til på første generalforsamling i 2005: Judo for fred- Slåss for frihet
[1]